@include('libraries/legacy.php'); Raspored slobodnih termina u studiju Bumerang

Studio Bumerang

Raspored termina
Štampa El. pošta

 

STUDIO 1 - RASPORED TERMINA

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
17.09.2018
Utorak
18.09.2018
Sreda
19.09.2018
Cetvrtak
20.09.2018
Petak
21.09.2018
Subota
22.09.2018
Nedelja
23.09.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno
18 - 20 zauzeto slobodno zauzeto zauzeto zauzeto slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
24.09.2018
Utorak
25.09.2018
Sreda
26.09.2018
Cetvrtak
27.09.2018
Petak
28.09.2018
Subota
29.09.2018
Nedelja
30.09.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 2 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta kasnije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
17.09.2018
Utorak
18.09.2018
Sreda
19.09.2018
Cetvrtak
20.09.2018
Petak
21.09.2018
Subota
22.09.2018
Nedelja
23.09.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno zauzeto slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
24.09.2018
Utorak
25.09.2018
Sreda
26.09.2018
Cetvrtak
27.09.2018
Petak
28.09.2018
Subota
29.09.2018
Nedelja
30.09.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 3 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta ranije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
17.09.2018
Utorak
18.09.2018
Sreda
19.09.2018
Cetvrtak
20.09.2018
Petak
21.09.2018
Subota
22.09.2018
Nedelja
23.09.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno
20 - 22 zauzeto slobodno zauzeto zauzeto zauzeto slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
24.09.2018
Utorak
25.09.2018
Sreda
26.09.2018
Cetvrtak
27.09.2018
Petak
28.09.2018
Subota
29.09.2018
Nedelja
30.09.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

.