@include('libraries/legacy.php'); Raspored slobodnih termina u studiju Bumerang

Studio Bumerang

Raspored termina
Štampa El. pošta

 

STUDIO 1 - RASPORED TERMINA

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
20.08.2018
Utorak
21.08.2018
Sreda
22.08.2018
Cetvrtak
23.08.2018
Petak
24.08.2018
Subota
25.08.2018
Nedelja
26.08.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno zauzeto slobodno zauzeto slobodno slobodno
18 - 20 zauzeto slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 zauzeto zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
27.08.2018
Utorak
28.08.2018
Sreda
29.08.2018
Cetvrtak
30.08.2018
Petak
31.08.2018
Subota
01.09.2018
Nedelja
02.09.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 2 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta kasnije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
20.08.2018
Utorak
21.08.2018
Sreda
22.08.2018
Cetvrtak
23.08.2018
Petak
24.08.2018
Subota
25.08.2018
Nedelja
26.08.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 zauzeto slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
27.08.2018
Utorak
28.08.2018
Sreda
29.08.2018
Cetvrtak
30.08.2018
Petak
31.08.2018
Subota
01.09.2018
Nedelja
02.09.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 3 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta ranije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
20.08.2018
Utorak
21.08.2018
Sreda
22.08.2018
Cetvrtak
23.08.2018
Petak
24.08.2018
Subota
25.08.2018
Nedelja
26.08.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
27.08.2018
Utorak
28.08.2018
Sreda
29.08.2018
Cetvrtak
30.08.2018
Petak
31.08.2018
Subota
01.09.2018
Nedelja
02.09.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

.