@include('libraries/legacy.php'); Raspored slobodnih termina u studiju Bumerang

Studio Bumerang

Raspored termina
Štampa El. pošta

 

STUDIO 1 - RASPORED TERMINA

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
21.05.2018
Utorak
22.05.2018
Sreda
23.05.2018
Cetvrtak
24.05.2018
Petak
25.05.2018
Subota
26.05.2018
Nedelja
27.05.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto
18 - 20 zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto slobodno zauzeto zauzeto
20 - 22 slobodno zauzeto zauzeto zauzeto slobodno zauzeto zauzeto
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 1

TERMINI
Ponedeljak
28.05.2018
Utorak
29.05.2018
Sreda
30.05.2018
Cetvrtak
31.05.2018
Petak
01.06.2018
Subota
02.06.2018
Nedelja
03.06.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno
20 - 22 slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 2 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta kasnije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
21.05.2018
Utorak
22.05.2018
Sreda
23.05.2018
Cetvrtak
24.05.2018
Petak
25.05.2018
Subota
26.05.2018
Nedelja
27.05.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto zauzeto
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto
16 - 18 zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto
18 - 20 zauzeto slobodno zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
20 - 22 zauzeto slobodno zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
22 - 24 slobodno slobodno slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 2

TERMINI
Ponedeljak
28.05.2018
Utorak
29.05.2018
Sreda
30.05.2018
Cetvrtak
31.05.2018
Petak
01.06.2018
Subota
02.06.2018
Nedelja
03.06.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno zauzeto slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno

 

STUDIO 3 - RASPORED TERMINA

*termini počinju i završavaju se 15 minuta ranije

Raspored termina za ovu nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
21.05.2018
Utorak
22.05.2018
Sreda
23.05.2018
Cetvrtak
24.05.2018
Petak
25.05.2018
Subota
26.05.2018
Nedelja
27.05.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno zauzeto zauzeto
18 - 20 slobodno zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto
20 - 22 zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto zauzeto slobodno zauzeto
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto zauzeto zauzeto slobodno zauzeto

Raspored termina za sledeću nedelju

RASPORED TERMINA - STUDIO 3

TERMINI
Ponedeljak
28.05.2018
Utorak
29.05.2018
Sreda
30.05.2018
Cetvrtak
31.05.2018
Petak
01.06.2018
Subota
02.06.2018
Nedelja
03.06.2018
10 - 12 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
12 - 14 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
14 - 16 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
16 - 18 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
18 - 20 slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno slobodno
20 - 22 slobodno zauzeto zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno
22 - 24 slobodno slobodno zauzeto zauzeto slobodno slobodno slobodno

.